NỘI DUNG EBOOK

LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC

  • Phân tích đặc điểm khách hàng tiềm năng.
  • Xác định và định hướng nhu cầu.
  • Lập kế hoạch bán hàng hiệu quả.
  • Quản lý thời gian bán hàng hợp lý và chuyên nghiệp.
TẢI EBOOK NGAY

KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

  • Kỹ năng nắm bắt tâm lý.
  • Kỹ năng tìm kiếm.
  • Kỹ năng gây ảnh hưởng lên hành vi khách hàng.
  • Kỹ năng vượt qua sự phản đối của khách hàng.
TẢI NGAY EBOOK MIỄN PHÍ