Dịch vụ viết 42 bài và thiết kế 42 ảnh. Đăng lên Facebook, Google Map, Linkedin và Pinterest. Thêm cam kết SEO Top 10 Google. Báo cáo tiến độ dự án mỗi ngày với Jira

Chỉ 1,5 triệu

Đăng ký
TVG Social
1,5 triệu
42 bài post Facebook
Thiết kế thêm 42 ảnh
Đăng 42 bài Facebook, Google Map, Linkedin và Pinterest với Socialchamp.io?
Báo cáo tiến độ mỗi ngày JIRA
Tạo Fanpage, Linkedin, Youtube, Pinterest?
01 Video Giới thiệu doanh nghiệp trên Youtube?
Đăng ký
TVG SEO
3,6 triệu
Viết 24 bài chuẩn Yoast SEO
Miễn phí đăng 24 bài lên web
Cam kết SEO Top 10
Unique 80% với Copyscape
Báo cáo tiến độ mỗi ngày JIRA
01 Video Giới thiệu doanh nghiệp trên Youtube?
Đăng ký

Đăng tự động lên 4 nền tảng Facebook, Google Map, Linkedin và Pinterest (trừ Zalo, Instagram và Youtube)

Đăng ký

6 Lý do sử dụng dịch vụ viết bài Trần Vũ Group