Metta’ Coffee will grand Opening & free for the first 7days https://www.facebook.com/events/477912159418247/

Metta’ Coffee will grand Opening & free for the first 7days https://www.facebook.com/events/477912159418247/

Metta’ Coffee will grand Opening & free for the first 7days https://www.facebook.com/events/477912159418247/

Metta’ Coffee will grand Opening & free for the first 7days https://www.facebook.com/events/477912159418247/

Metta’ Coffee will grand Opening & free for the first 7days https://www.facebook.com/events/477912159418247/

Đăng ký: https://forms.gle/XBqLTvQfKFagrXEM8 Chương trình đào tạo đặc biệt cho huấn luyện viên lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!! Đối tượng tham dự? – Các giảng viên, chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. – Các doanh nhân với mong muốn chia sẻ kiến […]

Saigon Innovation Hub thông báo chiêu sinh lớp đào tạo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP * Đối tượng tuyển sinh: Các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhóm khởi nghiệp, sinh viên các trường-viện đã có ý tưởng khởi nghiệp ĐMST. *Nội dung đào tạo: – Tầm nhìn và […]

Đăng ký: https://forms.gle/XBqLTvQfKFagrXEM8 Chương trình đào tạo đặc biệt cho huấn luyện viên lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!! Đối tượng tham dự? – Các giảng viên, chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. – Các doanh nhân với mong muốn chia sẻ kiến […]

Đăng ký: https://forms.gle/XBqLTvQfKFagrXEM8 Chương trình đào tạo đặc biệt cho huấn luyện viên lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!! Đối tượng tham dự? – Các giảng viên, chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. – Các doanh nhân với mong muốn chia sẻ kiến […]

Đăng ký: https://forms.gle/XBqLTvQfKFagrXEM8 Chương trình đào tạo đặc biệt cho huấn luyện viên lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!! Đối tượng tham dự? – Các giảng viên, chuyên viên hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp trên cả nước. – Các doanh nhân với mong muốn chia sẻ kiến […]