Rails Girls Saigon Join us for the first-ever Rails Girls Saigon programming workshop! This is a free event for women of all ages to learn the basics of Ruby on Rails, connect with experts in the Saigon tech scene, and learn about career opportunities that can be unlocked with Ruby on Rails skills. This program […]

Trong các doanh nghiệp Nhật Bản, từ lâu đã truyền bá một triết lý dịch vụ căn bản được gọi là Omotenashi – coi khách hàng như người thân. Suốt nhiều thập kỷ qua, người Nhật dựa vào triết lý này để xây dựng phong cách phục vụ tận tâm, vượt quá mong đợi từ […]

Rails Girls Saigon Join us for the first-ever Rails Girls Saigon programming workshop! This is a free event for women of all ages to learn the basics of Ruby on Rails, connect with experts in the Saigon tech scene, and learn about career opportunities that can be unlocked with Ruby on Rails skills. This program […]

Chào các bạn! Sáng thứ 7 ngày 20/07/2019, team Grokking có tổ chức workshop: Build a Rest API Server with Nodejs nhằm mục tiêu giúp cho các bạn tìm hiểu và tham gia vào quá trình phát triển API sử dụng NodeJS. Nếu bạn có nhu cầu tham gia thì tham khảo một số nội […]

Trong các doanh nghiệp Nhật Bản, từ lâu đã truyền bá một triết lý dịch vụ căn bản được gọi là Omotenashi – coi khách hàng như người thân. Suốt nhiều thập kỷ qua, người Nhật dựa vào triết lý này để xây dựng phong cách phục vụ tận tâm, vượt quá mong đợi từ […]

Chào các bạn! Sáng thứ 7 ngày 20/07/2019, team Grokking có tổ chức workshop: Build a Rest API Server with Nodejs nhằm mục tiêu giúp cho các bạn tìm hiểu và tham gia vào quá trình phát triển API sử dụng NodeJS. Nếu bạn có nhu cầu tham gia thì tham khảo một số nội […]

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG – SALES MASTERCLASS Hoạt động bán hàng cũng giống như nguồn máu nuôi sống doanh nghiệp, nếu nguồn máu đủ mạnh, nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp. Nếu nguồn máu đó không tốt, nó sẽ gây tổn hại cho sự phát triển của doanh nghiệp. […]

NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG – SALES MASTERCLASS Hoạt động bán hàng cũng giống như nguồn máu nuôi sống doanh nghiệp, nếu nguồn máu đủ mạnh, nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp. Nếu nguồn máu đó không tốt, nó sẽ gây tổn hại cho sự phát triển của doanh nghiệp. […]

(All presentations are in English but we will use both English and Vietnamese for flexibility in Q&A sessions) Hi, fellow devs. We are a bunch of passion guys in Axon. We codes, and save lives (true story). This time, some of members of VEF Academy and DatAI@SG will join with us to deliver a session […]

🔥 RSVP here: http://bit.ly/UPGL03 🔥 What is a day in daily basis of a Product Manager? Wanna guess? Meetings unsurprisingly were the most common daily activity for product managers, reflecting how critical communication is to their jobs. A PM’s daily work activities transform depending on what stage of the product development lifecycle. Typically a PM […]