HỘI THẢO XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG “Khủng Hoảng Truyền Thông” là cụm từ có lẽ không quá xa lạ trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, nhưng lại rất mới và xa lạ để hiểu rõ bản chất, khởi nguồn, biến thể cũng như cách xử lý hiệu quả bằng […]

HỘI THẢO XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG “Khủng Hoảng Truyền Thông” là cụm từ có lẽ không quá xa lạ trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, nhưng lại rất mới và xa lạ để hiểu rõ bản chất, khởi nguồn, biến thể cũng như cách xử lý hiệu quả bằng […]

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Cùng với sự phát triển của internet và thương mại điện tử đã thay đổi tập quán thương mại truyền thống sang thương mại điện tử và mua sắm online, trong đó Amazon.com được đánh giá là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới hiện nay. […]

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Cùng với sự phát triển của internet và thương mại điện tử đã thay đổi tập quán thương mại truyền thống sang thương mại điện tử và mua sắm online, trong đó Amazon.com được đánh giá là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới hiện nay. […]

Kính gửi Quý Doanh nghiệp, Cùng với sự phát triển của internet và thương mại điện tử đã thay đổi tập quán thương mại truyền thống sang thương mại điện tử và mua sắm online, trong đó Amazon.com được đánh giá là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới hiện nay. […]

Việc lãnh đạo và dẫn dắt tổ chức của mình đi đúng sứ mệnh, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo và quản lý. Tiếp nối các câu chuyện trong chuỗi Hành trình 3 năm HAWEE – CHUYỂN HÓA LÃNH ĐẠO, mở đầu bằng Diễn đàn Lãnh […]

Việc lãnh đạo và dẫn dắt tổ chức của mình đi đúng sứ mệnh, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo và quản lý. Tiếp nối các câu chuyện trong chuỗi Hành trình 3 năm HAWEE – CHUYỂN HÓA LÃNH ĐẠO, mở đầu bằng Diễn đàn Lãnh […]

MỤC TIÊU: Mục tiêu của Module này giúp: 1. Các học viên có cái nhìn tổng quan về văn hóa Việt Nam, văn hóa Nam Bộ và Sài Gòn. Qua nội dung học, học viên sẽ lý giải được tính đa văn hóa của Việt Nam và có sự thấu hiểu, bao dung với văn […]

MỤC TIÊU: Mục tiêu của Module này giúp: 1. Các học viên có cái nhìn tổng quan về văn hóa Việt Nam, văn hóa Nam Bộ và Sài Gòn. Qua nội dung học, học viên sẽ lý giải được tính đa văn hóa của Việt Nam và có sự thấu hiểu, bao dung với văn […]

MỤC TIÊU: Mục tiêu của Module này giúp: 1. Các học viên có cái nhìn tổng quan về văn hóa Việt Nam, văn hóa Nam Bộ và Sài Gòn. Qua nội dung học, học viên sẽ lý giải được tính đa văn hóa của Việt Nam và có sự thấu hiểu, bao dung với văn […]