📣📣📣 ENERTEC EXPO 2019 – Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 9 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh ⛳ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh. 📆 Thời […]

📣📣📣 ENERTEC EXPO 2019 – Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 9 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh ⛳ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh. 📆 Thời […]

📣📣📣 ENERTEC EXPO 2019 – Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 9 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh ⛳ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh. 📆 Thời […]

📣📣📣 ENERTEC EXPO 2019 – Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 9 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh ⛳ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh. 📆 Thời […]

📣📣📣 ENERTEC EXPO 2019 – Hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 9 công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh ⛳ Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7. TP. Hồ Chí Minh. 📆 Thời […]

🔥 RSVP now to secure your seat http://bit.ly/2Xo4ZkB 🔥 ((( ENGLISH BELOW. NOTE: This event will be held in Vietnamese. ))) THÔNG TIN SỰ KIỆN: • Thời gian: Thứ 4, Ngày 17 Tháng 07 – Từ 6.30 PM Đến 9 PM. • Địa điểm: CirCO Dien Bien Phu. Level 6 – 222 Building, No.222 Điện […]

🔥 RSVP now to secure your seat http://bit.ly/2Xo4ZkB 🔥 ((( ENGLISH BELOW. NOTE: This event will be held in Vietnamese. ))) THÔNG TIN SỰ KIỆN: • Thời gian: Thứ 4, Ngày 17 Tháng 07 – Từ 6.30 PM Đến 9 PM. • Địa điểm: CirCO Dien Bien Phu. Level 6 – 222 Building, No.222 Điện […]