Hi folks, We are hosting a Firebase meetup this July 15th. 2 speakers from Google Firebase team will join us: > Lucas Png – Software Engineer, Firebase Remote Config Lucas is a Software Engineer on Firebase Remote Config. He primarily focuses on backend and Android development. In a previous role, he worked on Firebase A/B […]

Mỗi lần doanh nghiệp tìm kiếm vị trí C&B thì Recruiter không khỏi đau đầu!?? “Lần mò” mãi ra được vài CV có 2 – 3 năm kinh nghiệm C&B. Mừng húm!!!! Vậy mà đến vòng test thì các kỹ thuật về kiểm soát lương, Kỹ thuật xử lý Thuế TNCN… gần như chọn lọc […]

Hi folks, We are hosting a Firebase meetup this July 15th. 2 speakers from Google Firebase team will join us: > Lucas Png – Software Engineer, Firebase Remote Config Lucas is a Software Engineer on Firebase Remote Config. He primarily focuses on backend and Android development. In a previous role, he worked on Firebase A/B […]

Mỗi lần doanh nghiệp tìm kiếm vị trí C&B thì Recruiter không khỏi đau đầu!?? “Lần mò” mãi ra được vài CV có 2 – 3 năm kinh nghiệm C&B. Mừng húm!!!! Vậy mà đến vòng test thì các kỹ thuật về kiểm soát lương, Kỹ thuật xử lý Thuế TNCN… gần như chọn lọc […]

Hi folks, We are hosting a Firebase meetup this July 15th. 2 speakers from Google Firebase team will join us: > Lucas Png – Software Engineer, Firebase Remote Config Lucas is a Software Engineer on Firebase Remote Config. He primarily focuses on backend and Android development. In a previous role, he worked on Firebase A/B […]

Mỗi lần doanh nghiệp tìm kiếm vị trí C&B thì Recruiter không khỏi đau đầu!?? “Lần mò” mãi ra được vài CV có 2 – 3 năm kinh nghiệm C&B. Mừng húm!!!! Vậy mà đến vòng test thì các kỹ thuật về kiểm soát lương, Kỹ thuật xử lý Thuế TNCN… gần như chọn lọc […]

Hi folks, We are hosting a Firebase meetup this July 15th. 2 speakers from Google Firebase team will join us: > Lucas Png – Software Engineer, Firebase Remote Config Lucas is a Software Engineer on Firebase Remote Config. He primarily focuses on backend and Android development. In a previous role, he worked on Firebase A/B […]

Mỗi lần doanh nghiệp tìm kiếm vị trí C&B thì Recruiter không khỏi đau đầu!?? “Lần mò” mãi ra được vài CV có 2 – 3 năm kinh nghiệm C&B. Mừng húm!!!! Vậy mà đến vòng test thì các kỹ thuật về kiểm soát lương, Kỹ thuật xử lý Thuế TNCN… gần như chọn lọc […]

Hi folks, We are hosting a Firebase meetup this July 15th. 2 speakers from Google Firebase team will join us: > Lucas Png – Software Engineer, Firebase Remote Config Lucas is a Software Engineer on Firebase Remote Config. He primarily focuses on backend and Android development. In a previous role, he worked on Firebase A/B […]

[ENGLISH BELOW] Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới , đang tiến gần hơn đến sinh nhật lần thứ 2 của mình. Kể từ ngày thành lập, Binance đã liên tục mở rộng hệ sinh thái và dần khẳng định vị thế quan trọng của mình trong ngành công nghiệp Blockchain. […]