Mời các DN tham gia “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần V năm 2019”, do Liên minh VNITO và QTSC tổ chức Thời gian: từ 08/07/2019 – 12/07/2019 Địa điểm: Tokyo, Osaka, Fukuoka, Oita, Okinawa (Nhật Bản) Đối tượng đăng ký tham gia: Các hiệp hội, các tổ chức về CNTT; […]

Mời các DN tham gia “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần V năm 2019”, do Liên minh VNITO và QTSC tổ chức Thời gian: từ 08/07/2019 – 12/07/2019 Địa điểm: Tokyo, Osaka, Fukuoka, Oita, Okinawa (Nhật Bản) Đối tượng đăng ký tham gia: Các hiệp hội, các tổ chức về CNTT; […]

Mời các DN tham gia “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần V năm 2019”, do Liên minh VNITO và QTSC tổ chức Thời gian: từ 08/07/2019 – 12/07/2019 Địa điểm: Tokyo, Osaka, Fukuoka, Oita, Okinawa (Nhật Bản) Đối tượng đăng ký tham gia: Các hiệp hội, các tổ chức về CNTT; […]

💐 Nhân sự kiện Tuần lễ Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Trung tâm Phát triển Du lịch Đồng Tháp phối hợp cùng VTF Việt Nam tổ chức chương trình Famtrip và buổi Tọa đàm về “Phát triển du lịch nông nghiệp” để kết nối với các đơn vị lữ hành nhằm tạo ra […]

💐 Nhân sự kiện Tuần lễ Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Trung tâm Phát triển Du lịch Đồng Tháp phối hợp cùng VTF Việt Nam tổ chức chương trình Famtrip và buổi Tọa đàm về “Phát triển du lịch nông nghiệp” để kết nối với các đơn vị lữ hành nhằm tạo ra […]

💐 Nhân sự kiện Tuần lễ Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Trung tâm Phát triển Du lịch Đồng Tháp phối hợp cùng VTF Việt Nam tổ chức chương trình Famtrip và buổi Tọa đàm về “Phát triển du lịch nông nghiệp” để kết nối với các đơn vị lữ hành nhằm tạo ra […]

💐 Nhân sự kiện Tuần lễ Du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Trung tâm Phát triển Du lịch Đồng Tháp phối hợp cùng VTF Việt Nam tổ chức chương trình Famtrip và buổi Tọa đàm về “Phát triển du lịch nông nghiệp” để kết nối với các đơn vị lữ hành nhằm tạo ra […]

📣📣📣 SHOES AND LEATHER VIETNAM 2019: Triển lãm Quốc tế Da và Giày lần thứ 21 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ⚡⚡⚡ từ ngày 10/07/2019 đến 12/07/2019 ⚡⚡⚡ (mở cửa từ 08:00 đến 17:00) tại 🔰🔰 sảnh A – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 […]

📣📣📣 SHOES AND LEATHER VIETNAM 2019: Triển lãm Quốc tế Da và Giày lần thứ 21 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ⚡⚡⚡ từ ngày 10/07/2019 đến 12/07/2019 ⚡⚡⚡ (mở cửa từ 08:00 đến 17:00) tại 🔰🔰 sảnh A – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 […]

📣📣📣 SHOES AND LEATHER VIETNAM 2019: Triển lãm Quốc tế Da và Giày lần thứ 21 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ⚡⚡⚡ từ ngày 10/07/2019 đến 12/07/2019 ⚡⚡⚡ (mở cửa từ 08:00 đến 17:00) tại 🔰🔰 sảnh A – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 […]