Chuyên đề: Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo trường doanh nhân PTI

Thông tin khóa học: 

– Khai giảng: Trong tuần

– Thời lượng: 01 buổi duy nhất

– Phí tham dự: Miễn phí

– Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung: 

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả…

Quản lí tài chính giúp nhà lãnh đạo cân đối được dòng tiền, xây dựng ngân sách hiệu quả nhằm hạn chế chi phí, Ngoài ra giúp nhà lãnh đạo tạo khoản tích lũy đầu tư với mục đích tiền sinh ra tiền.


4 thoughts on “Chuyên đề: Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo trường doanh nhân PTI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *